• Ручка (Перевода нет)
  • Вал (Перевода нет)
  • Комплектация (Перевода нет)
id: 00120

Characteristics
Мodel n/a
Engine volume (cm/cbm) n/a
Power rating (W) n/a
Number of free movement rotations (rpm) n/a
Length of cut of blade (mm) n/a
Length of cut of line (mm) n/a
Gage of wire (mm) n/a
Weight (kg) n/a
Warranty (mon) n/a